Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej - Curie dla klas IV - VIII 
regulamin i harmonogram
Biografia Marii Skłodowskiej - Curie do konkursu