07-04-2016 SUKCES TOSI DOŚPIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY CHOTOMSKIEJ


Z ogromną przyjemnością informujemy, że Tosia Dośpiał została laureatką XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w kategorii poezja. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 6377 uczniów z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Zmagania literackie młodych twórców oceniane były przez osiemnastoosobową komisję składającą się z poetów, prozaików, dziennikarzy i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jednym z jurorów oraz patronką konkursu była uwielbiana przez dzieci i młodzież poetka - pani Wanda Chotomska. 
Piękne, pomysłowe i trafnie oddające emocje wiersze naszej uczennicy zostaną opublikowane w książce pokonkursowej "Krzyk pióra". 
Ponadto Tosia otrzymała zaproszenie na uroczysty koncert laureatów, który odbędzie się 
23 maja 2016 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Podczas gali młodzi twórcy będą mieli okazję zaprezentować swoje utwory w obecności pani Wandy Chotomskiej. 
Tosi serdecznie gratulujemy weny, niezwykłej wyobraźni oraz wielkiego talentu i życzymy dalszych sukcesów. 

Anna Kubik