27-04-2016 Manifestacja ekologiczna


Manifestacja ekologiczna, w której wzięła udział klasa Vb z okazji Dnia Ziemi