07-06-2016 Uczniowski eksperyment przyrodniczy


31 maja br. odbył się w naszej szkole konkurs „Uczniowski Eksperyment Przyrodniczy”, w którym wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI. Zawodnicy występowali indywidualnie lub w dwuosobowych drużynach. Zadaniem dzieci było przygotowanie zestawu eksperymentalnego z samodzielnie wykonanych pomocy lub z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz przeprowadzenie doświadczenia. Jury oceniało także omówienie prezentowanego zjawiska i wyjaśnienie przebiegu eksperymentu.  Na prezentację z omówieniem przewidziany był czas 5 minut. Spośród uczestników komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Blat, Olga Woś,  Agnieszka Kusznerow/Wojciech Żychowski wyłoniła następujących laureatów:

I MIEJSCE

Kacper Deptuła i Tomasz Persa – kl. VIb

Miłosz Obrębski i Łukasz Wasilewski – kl. VIa

II MIEJSCE

Barbara Boczar i Julia Tomasik – kl. IVb

Kinga Paleczek i Izabela Cybulska – kl. IVa

III MIEJSCE

Zuzanna Kłak i Zuzanna Posadzy – kl. Vc

WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Sudoł i Natasza Howorus – kl. IVa

Serdecznie gratuluję laureatom oraz  dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.  Szczególne podziękowania, za przygotowanie konkursowej maskotki (smok 3D), kieruję do Pana Michała Ziółkowskiego.

O. Mentlewicz – nauczyciel przyrody