31-05-2016 ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE W KLASIE 1A


We wtorek  31 maja w klasie 1a zajęcia plastyczno – techniczne z wyplatania, przeprowadziły panie z Koła Podmiejskich Gospodyń Wiejskich. W trakcie zajęć uczniowie z wielką starannością i dokładnością wykonywali  powierzone im zadanie . Pracę manualną urozmaicały ciekawostki dotyczące sposobów wyplatania. Uczniowie otrzymali również autografy od pań prowadzących zajęcia .

 

Małgorzata Kowalska