22-06-2016 Zasady udzielania pierwszej pomocy - spotkanie szóstoklasistów ze szkolną pielęgniarką


Podczas spotkania ze szkolną pielęgniarką uczniowie klas szóstych przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach.  Pani Anna Nowek zademonstrowała również sposób układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz  pokazała jak postępować w przypadku zatrzymania krążenia. Dzieci zostały też zapoznane z zasadą działania defibrylatora.

Bezpiecznych wakacji!

O.Mentlewicz