06-10-2016 Święto Misji - Niepokalanów 2016


Coroczne, już jedenaste spotkanie formacyjne dla dzieci w Niepokalanowie zgromadziło około 250 uczestników z różnych części Polski. Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus, to jak mówi ks. Ludwik Nowakowski, animator ruchu w Polsce, legion małych dusz, który na wzór św. Tereski w skrytości, jak aniołowie wspierają duchowo kapłanów. Dlatego nazywani są Aniołami Modlitwy. Codziennie modlą się za powierzonego swej opiece duchowej kapłana, którego znają tylko imię. Przez  swoją modlitwę, ofiarę i postanowienia duchowo towarzyszą księdzu w jego posłudze kapłańskiej. Nasza rusiecka grupa liczyła 15 osób. Ten wspólnie spędzony czas był przede wszystkim czasem radości i uwielbienia Boga. Na sposób jaki mogą robić to dzieci  dziękowaliśmy Jezusowi  za Jego miłość  i za siebie nawzajem. Był to śpiew, różne  zabawy, wspólne ognisko, gra terenowa,  wystąpienia artystyczne poszczególnych grup, a przede wszystkim  Eucharystia i adoracja. Wszystkiemu towarzyszyła  nie tylko  dziecięca pogoda ducha, ale i przepiękna pogoda, słońce i urok miejsca , jakim jest Sanktuarium MB w Niepokalanowie. To już nasz drugi dwudniowy wyjazd na Święto Misji. Bardzo dziękuję dzieciom za ich aktywny udział, za postawę i modlitwę. Gorąco dziękuję rodzicom, dzięki którym mogliśmy się spotkać, przeżyć pięknie czas i świętować.

Krystyna Nowocień