13-11-2016 "Nasze drogi do wolności"


Być Polakiem – romantykiem to nie tylko marzyć o wolnej Polsce. Wówczas to znaczyło walczyć z nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. (…).

8 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zaprezentowany program słowno-muzyczny przypomniał ważne wydarzenia związane z historią Polski – od utraty wolności, aż po jej odzyskanie 11 listopada 1918 r.Uczniowie klas IV - VI w czasie programu artystycznego przedstawili tło historyczne Polski zniewolonej przez zaborców. Przeplecione pieśniami patriotycznymi wiersze i teksty prozatorskie związane z tematyką niepodległościową wywołały wzruszenie na twarzach widzów, dało się również odczuć atmosferę skupienia i zadumy. Na chwilę wszyscy mogliśmy się zatrzymać i pomyśleć o tym, jak dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Ewelina Wasiluk, Monika Rębiś, Anna Maruszewska