25-11-2016 PRAWA DZIECKA - czy dzieci i ryby głosu nie mają?


W dniu 20 listopada obchodziliśmy w Polsce rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Najbliższe tygodnie to szczególny czas w naszej szkole, by uświadamiać naszym uczniom, że nikt nie ma prawa krzywdzić dzieci. Rozmawiamy z dziećmi, czym są Prawa Dziecka i gdzie szukać pomocy, gdy ktoś ich nie respektuje.  A wszystko po to, by każde dziecko było szczęśliwe !!!

Iwona Kłopocka - pedagog szkolny