29-11-2016 Karol Łoniewski ps. "Lew"- realizacja projektu: Spotkania z historią w naszej "małej Ojczyźnie"


Porucznik Karol Łoniewski urodził się 4 listopada 1925 roku przy ul. Poświętnej 4 w Nadarzynie. Naukę w gimnazjum u księży Salezjanów  w Jaciążku k. Makowa Mazowieckiego przerwała wojna. Podczas okupacji mieszkał w Warszawie. Uczył się na tajnych kompletach. Nawiązał współpracę z Szarymi Szeregami. W czasie wojny przechowywał dwóch Żydów. W latach 1943-1944 brał udział w pozyskiwaniu, z niemieckich fabryk w Skarżysku Kamiennej i Starachowicach, broni dla walczącej Warszawy. W tym okresie, a także po wojnie, często ukrywał się w gajówce Michałów u rodziny Rzezawskich, pod Skarżyskiem- Kamienną. W czasie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz AK, brał czynny udział m.in. w łączności między lewo- i prawobrzeżną Warszawą. Za bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. 19 września 1944 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Modlin, z którego udało mu się uciec tuż przed Bożym Narodzeniem 1944 roku. Po wojnie kontynuował edukację w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Naukę łączył z działalnością konspiracyjną. Brał m.in. udział w akcji na szosie Starachowice-Iłża 13.10.1947r. 18 lutego 1948 roku został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Kielcach. Był wówczas studentem II roku stomatologii na Uniwersytecie Łódzkim. 31 lipca został skazany na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych, obywatelskich i honorowych na zawsze. Wyrok wykonano 24 września 1948 roku o godzinie 19.10. 5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach orzekł niewinność wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach. Szczątki Karola Łoniewskiego odnalazła 17 marca 2016 roku Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki” w jamie  grobowej w lesie k. Zagórska  pod Kielcami. 1 października 2016 roku w  kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie odbyła się uroczysta msza święta w intencji  Karola Łoniewskiego a następnie został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Nadarzynie. Cześć Jego Pamięci !!!

Pod koniec października odbył się konkurs historyczno-plastycznych pod hasłem: Karol Łoniewski ps. „Lew”- Żołnierz Niezłomny. W konkursie wzięło udział 45 osób (konkurs historyczny) i 42 osoby (konkurs plastyczny).

Wyniki konkursu historycznego:
I miejsce - Paweł Persa II a
klasa IV a
1. D. Tokarska
2. K. Kamińska i K. Rec
3. M. Cebula i C. Lewiński
wyróżnienie: A. Andrzejewska i M. Rytel

klasa IV b
1. L. Rosa i M. Olczak
2. M. Persa i A. Andrzejczyk
wyróżnienie: Z. Moczulska i N. Polańska

klasa V a
1. H. Maliszewski
2. M. Pawlica
wyróżnienie: H. Howorus

klasa V b
1. A. Hyś
2. G. Jankowska
wyróżnienie: M. Kuczewska

klasa VI a
1. K. Tokarski, A. Tokarska, Z. Rapacz
2. P. Smoliński
3. D. Tobis
wyróżnienie: D. Przewłocka, L. Kuczewska

klasa VI b
1. M. Zamojski
2. A. Wąsiewicz
3. M. Kłopocka
wyróżnienie: J. Leszczyńska, A.Mlekicka

Klasa VI c
1. Z. Posadzy
2. K. Konarska
3. A. Smołkowski
wyróżnienie: T. Dośpiał i K. Serwin

Konkurs plastyczny:
klasa IV a
1. K. Rec
2. Sz. Luboradzki
3. M. Płuszewska
wyróżnienie: N. Karoń

klasa IV b
1. M. Olczak
wyróżnienie: K. Lisiak

klasa V a
1. H. Maliszewski i O. Pinas
2. M. Pawlica
3. P. Piotrowski i N. Howorus

klas VI b
1. M. Zamojski

klasa VI c
1. Z. Posadzy
2. T. Dośpiał
3. M. Perliński i J. Leszczyńska

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy !!!

Ewelina Wasiluk - koordynator projektu