30-11-2016 Konkurs na zielnik


Motywowanie uczniów do spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie poczucia estetyki i piękna oraz nauka szacunku do przyrody przyświecają konkursowi „Minieuroland  inspiruje naturą”,  w którym wzięło udział pięć uczennic naszej szkoły. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu, dowolną techniką, zielnika. W I etapie było to 12 gatunków drzew i krzewów.  Konkurs przebiega w II etapach i swoim zasięgiem obejmuje dziewięć  województw. I etap właśnie się zakończył. Prace uczennic,  z którymi aż żal nam się rozstawać wysyłamy do Kłodzka i czekamy do 16 stycznia 2017 roku na wyniki rywalizacji. II etap konkursu rozpoczyna się 1 lutego 2017 roku i potrwa do 31 marca  2017roku i polegał będzie na zaprezentowaniu kwiatów świata, jednego lub kilku krajów.  Uczestnictwo w I etapie konkursu nie jest warunkiem przystąpienia do etapu II.

Zapraszam chętne dzieci do wykonania tego pasjonującego zadania, zarówno indywidualnie, jak i całą klasą. Szczegóły konkursu można znaleźć w Regulaminie na stronie www.minieuroland.pl w zakładce „Konkurs”.

Olga Mentlewicz