19-12-2016 Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Warszawie


W dniach 7 - 9 grudnia klasy trzecie wyjechały na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić wystawy, a także doświadczyć kultury bezpośrednio poprzez jej różnorodne idee, obrazy, dźwięki, kolory, formy, smaki. Dzieci wzięły udział w warsztatach pt. „Tradycje świąt Bożego Narodzenia – od Św. Mikołaja do Trzech Króli”. Uczestnicy w pięknej scenerii wystaw muzealnych usłyszeli opowieść o najważniejszych polskich tradycjach wigilijnych i noworocznych, która urozmaicona była zabawami i zadaniami. Nakrywali stół do wigilii, przebierali się za kolędników. Na zakończenie każde dziecko zrobiło słodką ozdobę na choinkę – góralski cukierek.

Wychowawcy klas trzecich