13-01-2017 Piękno ukryte w drewnie...


Drewno jest jednym z najstarszych materiałów z jakimi człowiek miał do czynienia. Początkowo służyło do ogrzewania, oświetlania, do wyrobu naczyń oraz broni wykorzystywanej do polowania i obrony. Z czasem człowiek nauczył się wytwarzać z niego liczne przedmioty codziennego użytku, stawiać domy, mosty, konstrukcje obronne itp. Uczniowie klas V a i V b podczas zajęć technicznych zapoznali się z gatunkami drzew, budową, obróbką i właściwościami drewna. Poszukując ciekawostek o zastosowaniu drewna uczniowie stwierdzili, że w niektórych sytuacjach wady drewna mogą być jego zaletami. Sęki, pęknięcia, falistość słojów i ich nierównomierność mogą być wręcz poszukiwane do wyrobów artystycznych. Każdy młody artysta odnalazł piękno ukryte w drewnie , wykonując z niego wspaniałe dzieła. Niektóre z nich stały się prezentem dla najbliższych.

Ewelina Wasiluk