13-01-2017 Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu


7 lutego 2017 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu.  Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

 Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

 

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. IV – VI do udziału w konkursie na plakat lub prezentację multimedialną: „Razem zmieniamy Internet na lepsze

 

Regulamin konkursu

 

1. Cele konkursu:

·         propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.)

·         kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci

·         zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu

·         wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 2.    Forma konkursu:

·         Plakat  o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu lub z bezpiecznymi zasadami korzystania z Internetu

Plakat wykonany indywidualnie – format A 1 lub A 2 (praca plastyczna) , plakat może być wykonany także w dowolnym edytorze grafiki, wydrukowany.

 

·         Prezentacja multimedialna  na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu lub na temat bezpiecznych zasad korzystania z Internetu

Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana indywidualnie  w programie Microsoft Office PowerPoint. Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 15 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia, autor.

 

Prace należy dostarczyć na pendrive do p. Justyny Zakrzewskiej (sala komputerowa) lub przesłać na adres: jzakrzewska69@wp.pl

 

Termin składania i nadsyłania prac: 3 luty 2017 r.                         

3.    Ocena konkursu

Organizatorzy oceniając prezentacje multimedialne będą brali pod uwagę:

·         wartość merytoryczną pracy

·         sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu)

·         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy

·         stronę artystyczną pracy

·         techniczną jakość pracy

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE