10-02-2017 Konkurs świetlicowy - BEZPIECZNE FERIE


Tuż przed feriami w grupach świetlicowych odbył się konkurs plastyczny pod hasłem:  BEZPIECZNE FERIE. Budujący dla wychowawców  jest fakt, że dzieci uczęszczające do świetlicy chętnie biorą udział  w różnorodnych konkursach. Wykonują wiele prac plastyczno - technicznych związanych z tematem zajęć. Cieszy również to,  że uczniowie wiedzą jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii i nie tylko.  Zanim przystąpiono do wykonania prac na konkurs w grupach odbyły się pogadanki  oraz scenki dramowe,  mówiące o tym co wolno, a czego nie wolno robić w czasie zabaw zimowych np. NIE WOLNO ! jeździć na łyżwach po zamarzniętym stawie tylko po specjalnie przygotowanym lodowisku.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce        –    grupa VIII

II miejsce       –     grupa I

III miejsce      –   grupa VII

Niech czas ferii  będzie czasem radosnej i bezpiecznej zabawy.

Małgorzata Kowalska