28-03-2017 Spotkania z historią w naszej - małej Ojczyźnie..


W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”


1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu wspominamy żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczący o suwerenność Polski oraz uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 2011 roku. W marcu uczniowie z klasy V i VI uczestniczący w zajęciach koła historycznego, tworzyli prezentacje multimedialne poświęcone "Żołnierzom Niezłomnym”.Wśród nich znalazły się życiorysy: Danuty Siedzikówny ps. "Inka”, Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil”, Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług”, Zygmunta Edward Szendzielarza  ps. "Łupaszko” oraz  Witolda Pileckiego ps. "Witold”, "Druh”. Młodzi historycy poznali niektóre fakty z historii naszego kraju i pogłębili swoją wiedzę o ludziach, którzy przeciwstawili się reżimowi komunistycznemu.

Ewelina Wasiluk