08-04-2017 Moja szkoła - prezentacje multimedialne


Uczniowie klas szóstych, w ramach zajęć komputerowych wykonali prezentacje multimedialne na temat naszej szkoły. Prezentacje zawierały informacje na temat historii szkoły, a także jej dyrektorów. Ponadto uczniowie zaprezentowali ofertę zajęć pozalekcyjnych, bazę szkoły, najważniejsze konkursy i tradycje Szkoły Podstawowej w Ruścu. Wykonane prezentacje były bardzo różnorodne. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością programu PowerPoint.  

Justyna Zakrzewska