19-04-2017 Szkolny konkurs przyrodniczy - Na tropach przyrody


W marcu i kwietniu uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w szkolnym konkursie przyrodniczym - Na tropach przyrody. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów, zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody, zachęcanie do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań  oraz stwarzanie  możliwości do współzawodnictwa. W I etapie zmagań udział wzięli wszyscy uczniowie. Napisali test złożony z zadań zamkniętych. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu rozwiązali test złożony z zadań zamkniętych i otwartych. W III etapie dzieci zakwalifikowane do finału, w obecności jury, odpowiadały na wylosowane pytania.

Oto zwycięzcy:

I miejsce – Natalia Deptuła, klasa IV a

II miejsce – Grzegorz Dąbrowski – klasa IV b

III miejsce – Natalia Niewiadomska – klasa IV a


I miejsce – Natasza Howorus – klasa V a

II miejsce – Krzysztof Andrzejewski – klasa V a

III miejsce – Michał Pawlica – klasa V a

Dziękuję uczniom za udział w konkursie i gratuluję wyników. Nagrody dla zwycięzców funduje Rada Rodziców.

Olga Mentlewicz