28-04-2017 1. NARODOWY DZIEŃ CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO - WEŹ I CZYTAJ


Kościół w Polsce, kierowany łaską Ducha Świętego, jako owoc niedawnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski  ustanowił Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego na III niedzielę wielkanocną. Jego pierwsza edycja przypadła więc 30 kwietnia.

Na prośbę Biskupów, by placówki oświatowe włączyły się w to dzieło, nasza szkoła zorganizowała 1 Szkolny Dzień Głośnego Czytania Biblii. W dniach 27 i 28 kwietnia na wszystkich /tj. dziesięciu/ lekcjach religii uczniowie poszczególnych klas wędrowali do biblioteki, która była gospodarzem tego wydarzenia. W czasie wspólnego spotkania dzieci mogły zapoznać się z wieloma opracowaniami Pisma Świętego: dla dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz poznać bogactwo treści Bożego Testamentu, który ma nie tylko religijny wymiar, ale jest także prawdziwym skarbem i perłą światowej literatury. 

Dynamika i bogactwo Słowa Bożego przykuwa uwagę ludzi w różnym wieku, o różnym wykształceniu i statucie społecznym. Również i nasi uczniowie chętnie i ze swoim dziecięcym entuzjazmem czytali wybrane fragmenty i słuchali ciekawych historii biblijnych. Czynny udział wzięły nie tylko dzieci starsze, ale i młodsze – nawet z zerówek /!/ – ku wielkiej radości nauczycieli. W sumie mieliśmy możliwość wysłuchania sześćdziesięciorga /!/ lektorów. Dzięki nim oczyma wyobraźni można było przenieść się w czasy jeszcze przed narodzinami Jezusa: poznać dzieje  Noego, podziwiać siłę przebaczenia Józefa sprzedanego przez braci, walecznego Dawida, proroka Eliasza, który staje w obronie Boga Jedynego, Elizeusza uzdrawiającego z trądu wodza wrogiego narodu Naamana czy wiarę i ufność Daniela w jaskini lwów. Piękne to zaiste historie – historie, które uczą jak żyć, kochać i wierzyć. Piękny jest także bohater tych opowieści. Jak uczniowie trafnie zauważyli, człowiek wiary to człowiek odważny, miłosierny, uśmiechnięty, pogodny i ufny. Tę radość można było podziwiać podczas naszego wspólnego głośnego czytania Pisma Świętego. Z jednej strony skupienie i powaga, które należą się Bożemu Słowu, z drugiej śpiew, taniec i zabawa.

Podczas spotkań przeznaczonych dla najmłodszych wykorzystano również prezentacje multimedialne przygotowane w PowerPoint, stanowiące ilustrację do poszczególnych historii biblijnych. Dzięki temu nasze maluchy lepiej mogły poznać realia życia codziennego opisanego w Biblii, dowiedzieć się, jak wyglądały stroje, domy, sprzęty, świątynie, ulice itd.

Nie zabrakło też „Kromki Słowa Bożego” – fragmentów „Listu św. Pawła do Galatów” – dla dorosłych. O to zadbali już nasi niezastąpieni harcerze, którzy przewędrowali całą szkołę, dzieląc się ową kromką ze wszystkimi napotkanymi dorosłymi: nauczycielami, woźnymi, rodzicami, dyrekcją oraz specjalistami.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję głośnego czytania Biblii, z serca dziękujemy.

Krystyna Nowocień