07-05-2017 Szkolne obchody Światowego Dnia Ziemi


W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22 kwietnia odbywały się pod hasłem „W kierunku natury”.  Tak, jak w latach ubiegłych, uczniowie klas IV-VI mogli wziąć udział w szkolnym konkursie przyrodniczo-plastycznym wykonując plakat  pokazujący różnorodność biologiczną naszej planety i konieczność jej ochrony. Oto wyniki konkursu: 

Kinga Paleczek, Va – I miejsce 

Nina Karoń, IVa – II miejsce 

Diana Przewłocka, VIa – III miejsce 

Marianka Andrzejczyk, IVb – wyróżnienie

Polskie obchody Światowego Dnia Ziemi zakończą się  festynem, który w tym roku odbędzie w niedzielę,  4 czerwca,  w godz. 10.00 – 18.00. Miejsce - Warszawa, Park Pole Mokotowskie.

Olga Mentlewicz