14-05-2017 WIOSENNE CZYTANIE Z DUCHAMI 2017 POD HASŁEM W ŚWIECIE MITÓW


Gdy we wrześniu rozpoczynałyśmy zajęcia z mitologii greckiej w trzech klasach drugich, nie spodziewałyśmy się, że zainteresowanie dzieciaków tą tematyką uda się utrzymać przez tak wiele miesięcy. Jeśli myślałyśmy o podsumowaniu całorocznej pracy podczas tradycyjnej wiosennej imprezy czytelniczej, to raczej sądziłyśmy, że zostanie ona zorganizowana jedynie dla tych, którzy będą aktywni podczas spotkań, którzy się nie zniechęcą, którzy mimo dość trudnego słownictwa /greckiego lub o etymologii greckiej/ będą w stanie zapamiętać na tyle dużo informacji, by mieć czym się pochwalić podczas konkursu mitologicznego. Tak więc nie przerażało nas to, że we wspomnianych klasach jest aż 50 uczniów, bo – jak się nam wydawało – i tak dokonana zostanie selekcja naturalna i do ostatecznych rozgrywek przystąpi jedynie garstka zapaleńców. Tymczasem okazało się, że ulubioną lekturą naszych drugoklasistów stały się zbiorki mitów. Tak więc nie dość, że co tydzień na zajęciach zajmowaliśmy się tematyką mitologiczną, to jeszcze dzieci same sięgały po pozycje z tego zakresu. Na dotychczasowych imprezach z cyklu ‘Czytanie z duchami’ gościliśmy za każdym razem do 30 uczestników i taka gromada niekiedy stwarzała problemy organizacyjne. Toteż gdy okazało się, że tym razem w imprezie weźmie udział cała pięćdziesiątka, musiałyśmy opracować taką strategię działania, która pozwoliłaby sprawnie, a przy tym bezpiecznie przeprowadzić cały konkurs.

Oto zaproponowany przez nas harmonogram działań:

-data imprezy: 12/13 maja 2017 /od godziny 18.00 do 7.00/

-uczestnicy: uczniowie klasy 2a, 2b, 2c

-organizatorka: Anna Raniszewska

-opiekunki: wychowawczynie, czyli Marta Piechota, Agnieszka Łukasik, Agnieszka Sobczyńska; podczas konkurencji 1. i 2 każda opiekunka zajmuje się swoją klasą; od 3 konkurencji każda pani ma pod swą opieką konkretne 4 czteroosobowe grupy

-miejsce noclegu: sale lekcyjne poszczególnych klas

-czas rozgrywania konkurencji: 18.15-24.00

KONKURENCJE

o   ROZGRYWKA OPIEKUNA ARTYSTÓW APOLLINA i MUZ: 18.15 – 19.00

-inscenizacja mitów /konkurencja rozgrywana w obecności rodziców/

§  klasa 2a: „Narcyz”,

§  klasa 2b: „Dedal i Ikar”,

§  klasa 2c: „Puszka Pandory”;


PRZEBRANIE SIĘ, PRZYGOTOWANIE DO PRACY W KUCHNI: 19.00 – 19.30


o   ROZGRYWKA BOGINI OGNISKA DOMOWEGO HESTII: 19.30 – 20.30

-przygotowanie boskiej kolacji, czyli smakołyków à la ambrozja i nektar /W RAMACH KLAS, tak by matki mogły się wcześniej umówić, z kim ich dziecko będzie przygotowywało posiłek i która z nich, jakie ma kupić produkty/

UWAGA: NIE PRZYZNAWANO PUNKTÓW TYM DZIECIOM, KTÓRE PRZYNIOSŁY Z DOMU GOTOWE POTRAWY

-posprzątanie stanowisk pracy, spakowanie pozostałych produktów

-wspólny posiłek;


ODPOCZYNEK, WYLOSOWANIE 12 GRUP: 20.30 – 21.30


o   ROZGRYWKA SOWY – ATRYBUTU ATENY: 21.30 – 22.30

-rozgrzewka przed pojedynkiem na wiedzę /układanie tabeli ‘BOGOWIE GRECCY, ICH WIZERUNKI, ATRYBUTY I DOMENY’/, 

UWAGA: KAŻDA GRUPA MOGŁA UZYSKAĆ DODATKOWO 10 p. ZA POROZUMIEWANIE SIĘ SZEPTEM – KAŻDE ZWRÓCENIE UWAGI KOSZTOWAŁO GRUPĘ 2 p.;

o   ROZGRYWKA MINOTAURA – WIĘŹNIA LABIRYNTU: 22.30 – 23.00

-wędrówka po labiryncie korytarzy, rozświetlonych jedynie blaskiem księżyca i latarek – poszukiwanie ukrytych w ciemnościach kart do gry mitologicznej

PUNKTACJA: ZA KAŻDĄ ZNALEZIONĄ /W SWOIM KOLORZE !/ KARTĘ Z ZADANIEM – 1 p.

UWAGA: punkty ujemne za zabranie, zniszczenie lub schowanie kart w innym kolorze oraz stwarzanie sytuacji niebezpiecznych /straszenie, gaszenie świateł na schodach, otwieranie drzwi, które podczas zaciemnienia powinny być zamknięte/;

o   ROZGRYWKA BOGINI MĄDROŚCI ATENY: 23.00 – 23.30

-pojedynek na wiedzę – rozgrywka główna /grupowe rozwiązywanie odnalezionych zadań/

PUNKTACJA: ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWEDŹ – 1 p.

UWAGA: KAŻDA GRUPA MOGŁA UZYSKAĆ DODATKOWO 10 p. ZA POROZUMIEWANIE SIĘ SZEPTEM – KAŻDE ZWRÓCENIE UWAGI KOSZTOWAŁO GRUPĘ 2 p. /tak więc 5 uwag pozbawiało grupę możliwości uzyskania bonusów/;

o   ROZGRYWKA HEROSA HERAKLESA: 23.30 – 24.00

-rozegranie partyjki gry planszowej pt. „Quiz mitologiczny”;

PUNKTACJA: ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWEDŹ NA PYTANIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KARCIE DOŁĄCZONEJ DO GRY – 1, 3 lub 5 p.

PONADTO: 1-10 p. /LICZYŁABY SIĘ KOLEJNOŚĆ NA MECIE, GDYBY UDAŁO SIĘ ROZEGRAĆ CAŁĄ GRĘ. PONIEWAŻ TAK SIĘ NIE STAŁO, WZIĘTO POD UWAGĘ KOLEJNOŚĆ NA PLANSZY O GODZINIE 24.00 – najlepsza grupa: 10 p., kolejna – 9 p. itd./

UWAGA: GRA WYMAGAŁA UŻYCIA KOSTKI – DODATKOWE PUNKTY MOGŁY DZIECI UZYSKAĆ, JEŚLI RZUCAJĄC KOSTKĄ, TRAFIŁY DO USTAWIONEGO 3 METRY OD ZAWODNIKA PUDEŁKA.

o   ROZGRYWKA HYPNOSA /ODPOCZYNEK Z BOGIEM SNU/: 24.30 – 6.30

PUNKTACJA: 1-10 p. – DLA KAŻDEGO UCZNIA INDYWIDUALNIE /ALE PUNKTY DOLICZANO DO PUNKTACJI GRUPOWEJ/

UWAGA: OCENIANIU PODLEGAŁO ZDYSCYPLINOWANIE, SZYBKOŚĆ WYKONYWANIA POLECEŃ WYCHOWAWCZYŃ, PRZESTRZEGANIE CISZY NOCNEJ


PODSUMOWANIE I OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW:

Nie udało się rozegrać jednej konkurencji, czyli ROZGRYWKI BOGA RZEMIEŚLNKÓW HEFAJSTOSA polegającej na wykonywaniu zadania plastyczno-technicznego. Z powodu tak wielkiej liczby uczestników zbyt mało czasu przeznaczono również na dwie najważniejsze konkurencje: rozgrywki Ateny i rozgrywki Heraklesa. Organizatorka podjęła więc decyzję o dogrywkach, które zostaną przeprowadzone podczas dwóch ostatnich tegorocznych spotkań bibliotecznych wszystkich trzech klas uczestniczących w imprezie „Wiosenne czytanie z duchami 2017”.

Ostateczne wyniki konkursu mitologicznego rozegranego na zakończenie całorocznych spotkań podane więc zostaną na przełomie maja i czerwca.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów i rekwizytów, za dopilnowanie dzieci, by perfekcyjnie opanowały swe role, za tak liczną obecność podczas występów naszych młodych aktorów, za poświęcenie czasu na zakup produktów potrzebnych do rozegrania konkurencji Hestii, za opracowanie z dziećmi przepisów kulinarnych, z którymi miały się zmierzyć. Dzięki Państwu możemy tę imprezę zaliczyć do niezwykle udanych.

Agnieszka Łukasik, Marta Piechota, Anna Raniszewska, Agnieszka Sobczyńska