20-05-2017 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - 25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni…


Wzorem lat ubiegłych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zorganizował XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni…”. Celem konkursu było ukazanie strażaków - ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo - gaśniczych. Sztuka miała za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu było promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie Dopuszczalna technika: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Format prac: A3, A4. Członkowie komisji konkursowej etapu szkolnego spośród zebranych prac, do etapu powiatowego wyłoniła następujących zwycięzców: 

Kategoria I /6-9 lat/:

1. Nikola Kępa, 

2. Julia Szawiel                                                                                                                                                  

Kategoria II/ 10-13lat/

1. Katarzyna Kamińska IV a

2. Amanda Chrostek VI c  

3. Martyna Brzezińska VI c

Wyróżnienia: 

Kacper Suchodolski, Zuzanna Rapacz , Diana Przewłocka , Piotr Stegienko ,Piotr Smoliński, Amelia Szmaglik,  Kamil Tokarski, Julia Wańska, Julia Leszczyńska,  Natalia Deptuła, Karol Rec, Aleksandra Dunajko, Krzysztof Lisiak, Marcin Polański, Hania Szopa, Amelia Omen, Antonii Kucharski, Patryk Piotrowski, Hubert Maliszewski, Oskar Pinas, Maja Firczyk.

Ewelina Wasiluk - nauczyciel plastyki