06-09-2017 Oddziały przedszkolne w nowym roku szkolnym


Dnia 4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej rozpoczęły pracę powiększone od tego roku Oddziały Przedszkolne. Praca dydaktyczna odbywać się będzie w grupie 4,5,6 – latków. 

Każda grupa otoczona jest opieka i wsparciem dwóch nauczycieli, dzieci spędzają swój czas w gronie rówieśników w odpowiednio przystosowanych estetycznych i kolorowych salach, wyposażonych w  bezpieczne, kolorowe meble, zabawki i liczne pomoce dydaktyczne. Oddziały Przedszkole pracują w godzinach 7.00 – 17.00.

Dysponujemy możliwością korzystania z sali gimnastycznej, gdzie odbywać się będą zajęcia gimnastyczne, z sali rytmicznej przeznaczoną do przeprowadzenia zajęć rytmiki.  Dzieci korzystać będą  z bezpiecznego placu zabaw znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej z daleka od zgiełku ulicy. Dzieci otrzymują całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) przygotowywane przez szkolna stołówkę. Opracowane zestawy przygotowane są w oparciu o zasady zdrowego żywienia człowieka z odpowiednim dostosowaniem do  grup wiekowych. Praca dydaktyczna oparta jest o nowa podstawę programową, której głównym celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o proces sprawowania opieki, wychowania, nauczania – uczenia się. Dając tym samym możliwość odkrywania własnych pokładów możliwości, dokonywania wyborów, gromadzenia doświadczeń. Wychowanek  wspierany  jest w swoich działaniach przez nauczyciela. Efektem takich działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

Agnieszka Sobczyńska