07-10-2017 Wybory do Samorządu Uczniowskiego


Dnia 3 października 2017 roku odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas V-VII. W niejawnym głosowaniu wyłoniono trzy osoby, które weszły w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. O funkcji w Samorządzie decydowała liczba oddanych głosów. Na nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wybrano Dianę Przewłocką, jej zastępcą została Lena Kuczewska, a funkcję nowego sekretarza otrzymała Amanda Chrostek. Głosy zebrała i policzyła Komisja w składzie: Ewa Boczar, Anita Mlekicka, Maksymilian Weran, Aleksandra Kotarska oraz p. W. Żychowski i p. A. Gomulińska. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły uczennice naszej szkoły pod kierunkiem p.Moniki Rębiś: Dominika Tokarska, Marta Rytel oraz Magdalena Kłopocka. Gratulujemy nowemu Samorządowi! Jednocześnie pragniemy podziękować ustępującej ekipie za ciężką pracę, mnóstwo ciekawych inicjatyw i godne reprezentowanie uczniów oraz szkoły w minionym roku.

Wojciech Żychowski