04-12-2017 Wizyta Pani Policjantki


W dniach 22 i 30 listopada oraz 1 grudnia gościliśmy w szkole pracownika Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie Panią Martę Słomińską. Spotkania były bardzo emocjonujące i pouczające ponieważ Pani Policjantka opowiadała klasom IV i V o tym jak być bezpiecznym w sieci oraz o zagrożeniach jakie w tej sieci na nas czyhają. Wytłumaczyła co to jest cyberprzestępczość oraz cyberprzemoc. Przytaczała wiele przykładów zachowań dzieci i młodzieży, z którymi się spotyka z racji wykonywanego zawodu. Pani Policjantka przybliżyła nam również pojęcie demoralizacji i wytłumaczyła kto to jest osoba nieletnia. Przestrzegała nas przed popełnianiem czynów karalnych i poinformowała o odpowiedzialności prawnej. Uczniowie podczas tych spotkań wykazywali się dużą aktywnością i ciekawością, zadawali pytania, drążyli tematy, pytali o rady. Były to dla nas bardzo rozwijające i wychowawcze lekcje.

Sylwia Kowalska - pedagog szkolny