10-10-2018 Bezpieczeństwo i dobre maniery przede wszystkim


We wrześniu w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Bezpieczeństwo i dobre maniery przede wszystkim”. Akcja podlegała na wykonaniu prac, które zawierały bardzo ważne i kluczowe hasła promujące bezpieczeństwo podczas lekcji i przerw, dobre maniery, zwroty grzecznościowe, życzliwość w stosunku do koleżanek i kolegów. Każdy z uczniów potwierdził, że wszyscy uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów szkolnych. Dodatkowo przypomnieli regulamin pracowni technicznej i jak dbać o swoje stanowisko pracy.

Ewelina Wasiluk- koordynator projektu: Bezpieczeństwo i dobre maniery przede wszystkim