16-10-2018 "Wyślij kartkę do powstańca" - akcja w oddziałach przedszkolnych


We wrześniu dzieci z oddziałów przedszkolnych  wzięły udział w projekcie Fundacji Sensoria pt. "Wyślij kartkę do powstańca"  - akcja ta ma miała na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Wychowawcy podczas zajęć  zapoznały dzieci się z bohaterską postawą młodych ludzi - często też dzieci niewiele starszych od nich, którzy poświęcili wszystko, by walczyć o naszą wolność. Następnie przedszkolaki z każdej grupy przygotowały i ozdobiły specjalne kartki oraz wspólnie napisały życzenia.  Zapakowane do dużych kopert kartki zostały przekazane do Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie zostaną doręczone do adresatów, które dzieci wcześniej wybrały. Jesteśmy przekonani, że wszystkie ciepłe uczucia włożone przez dzieci w wykonanie tych kartek wywołają radość w sercach naszych bohaterów.

Beata Dziewulska, Katarzyna Rybczyk