31-10-2018 Czytamy Antologię Niepodległości...


Kolejny już raz – w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – uczennice klas ósmych przybliżyły społeczności szkolnej utwory z Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości, zaproponowanej przez Prezydenta RP do czytania w roku 2018. 

Antologia Niepodległości prezentuje powstałe na przestrzeni wielu wieków przepiękne utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. 

W dniu dzisiejszym swoimi pięknymi, przejmującymi recytacjami w nastrój zadumy i refleksji wprawiły słuchaczy uczennice klasy VIII c. Kinga Konarska deklamowała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Mazowsze” – w którym autor w „rozmowie” z ukochaną przez siebie ziemią wspomina poległych bezimiennych bohaterów, natomiast Zuzia Posadzyrecytowała wiersz Artura OppmanaGdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na niebie”.

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie