09-05-2019 Spotkania z historią w naszej "małej ojczyźnie" - 99. rocznica urodzin majora Henryka FilipskiegoOjczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci (…) Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

Jan Paweł II

30 kwietnia 2019r. pan major Henryk Filipski obchodził 99. rocznicę swoich urodzin. Pan Major od lat współpracuje ze szkołą Podstawową w Ruścu, spotyka się z uczniami podczas rocznic i uroczystości patriotycznych. Zawsze przedstawia niezwykłe historie z czasów Powstania Warszawskiego. Kultywuje wśród uczniów pamięć o bohaterach, którzy zginęli za naszą ojczyznę a także recytuje kilkunastolatkowe wiersze. Spotkanie z uczniami, zawsze sprawia Panu Majorowi niezwykłą satysfakcję. Uważa, że należy krzewić wiedzę historyczna i dzielić się z następnymi pokoleniami Polaków, patriotyzmem, szacunkiem do symboli, pamięcią o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju i pielęgnować pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie z wolność naszego kraju. Panie majorze, życzymy Panu 100 lat!!! 

Ewelina Wasiluk - nauczycielka historii