30-11-2015 Czytanie z przygodami


Od początku roku szkolnego w klasie  I a  odbywają się zajęcia z cyklu "Czytanie z przygodami’ z udziałem rodziców. W czasie zajęć dzieci mają możliwość słuchania baśni, opowiadań , ciekawych historii o swoich ulubionych bohaterach.  Po wysłuchaniu tekstu i krótkiej rozmowie na temat bohatera  i jego przygód uczniowie wykonują pracę plastyczną.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączają się  w życie klasy i przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań czytelniczych swoich dzieci.
                                 
Małgorzata Kowalska