W roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej w Ruścu powstały cztery oddziały przedszkolne. Jest jeden oddział 4 latków „Leśne skrzaty” liczący 22 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 15 chłopców. Jeden odział dzieci 4 i 5 letnich „Sprytne liski” liczący 20 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 8 chłopców oraz dwa oddziały dzieci 6 - letnich „Pracowite mrówki” i „Sówki mądre główki”.  Oddział „Sówki mądre główki” liczy 20 dzieci w tym 10 dziewczynek i 10 chłopców. Do  oddziału „Pracowite mrówki” zapisanych jest  17 dzieci w tym 10 dziewczynek i 7 chłopców.  Łącznie  oddziały przedszkolne liczą 79 dzieci. 

Agnieszka Sobczyńska - wicedyrektor szkoły