26-03-2020 Nauczanie zdalne - informacje


W zakładce "O szkole - nauczanie zdalne" umieszczono dokumenty dotyczące sposobu kształcenia na odległość i harmonogram indywidualnych konsultacji specjalistów z uczniami i rodzicami w okresie kształcenia na odległość.