27-03-2020 Rekrutacja do przedszkola - informacja


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  zostaną telefonicznie poinformowani o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka 31 marca 2020r.