19-02-2021 Informacja o wolnych miejscach w Publicznym Przedszkolu w Ruścu


W Publicznym Przedszkolu w Ruścu na rok szkolny 2021/2022 jest 60 wolnych miejsc, w tym:
 dla dzieci 6 letnich (2015r.) - 15 miejsc,
dla dzieci 5 letnich (2016 r.) -19 miejsc,
dla dzieci 4 letnich (2017 r.) - 1 miejsce, 
dla dzieci 3 letnich (2018r.) - 25 miejsc. 
Zgodnie z regulaminem w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka, biorąc pod uwagę datę urodzenia, poczynając od dzieci najstarszych.