22-02-2018 Wpłaty na Radę Rodziców


Szanowni Rodzice.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat do swoich klasowych przedstawicieli.

Wpłaty w roku szkolnym 2017/2018 wynoszą:  20 PLN/semestr.

Dziękujemy osobom wpłacającym.

Rada Rodziców SP Rusiec