Rada Samorządu Uczniowskiego

przewodnicząca - Aleksandra Kotarska
wiceprzewodnicząca - Lena Kuczewska
sekretarz - Diana Przewłocka

Opiekunowie SU

p. Anna Gomulińska
p. Monika Rębiś
p. W. Żychowski 

Sekcje SU

Sekcja kulturalna będzie się zajmowała m.in.: pomocą w organizacji apeli, akademii, konkursów; redagowaniem gazetek samorządowych; przygotowywaniem informacji dla uczniów; dbałością o estetyczną stronę szkoły np. poprzez tworzenie dekoracji.

Sekcja charytatywna będzie się zajmowała m.in.: akcjami na rzecz pomocy i wspierania potrzebujących oraz integracji środowisk; pomocą w organizacji kiermaszów; przygotowaniem gazetek o charakterze społecznym; wspieraniem działań na rzecz środowiska lokalnego.

Sekcja rozrywkowa będzie się zajmowała m.in.: pomocą w organizowaniu imprez szkolnych, dyskotek, zabaw sportowych i innych wydarzeń; przygotowaniem miejsc imprez i sprzątaniem po imprezach; prowadzeniem audycji przez radiowęzeł