28-03-2019 Projekt "Czeczotka" w klasie II b


27 marca finalizowaliśmy projekt pod naszym roboczym tytułem „Czeczotka”. Zgodnie z wymogami konkursu szkolnego „Ptaki Polski, czy je znacie?”, zadaniem naszej klasy było przygotowanie gazetki na temat wylosowanego ptaka gniazdującego w Polsce.  „Trafiła się” nam czeczotka, o której, w pierwszym momencie, okazało się, że nikt z klasy nawet nie słyszał. W związku z tym, przez niemal tydzień gromadziliśmy w klasie wiadomości, zdjęcia i ciekawostki związane z wyglądem i życiem tego uroczego ptaszka. By wykorzystać zdobyte informacje musieliśmy także nauczyć się pisać krótki opis wyglądu.  Umiejętność ta pomogła dziś uczniom własnoręcznie stworzyć plakaty o czeczotce. Ta część projektu stanowiła wyzwanie dla  trzech grup, których zadaniem było poprawne ułożenie i zapisanie opisu czeczotki i wykonanie jej „portretu” -  zgodnego z zawartymi w tekście informacjami.  Wspólną dla wszystkich uczniów klasy częścią projektu, było wykonanie dużej sylwety czeczotki z wykorzystaniem dostępnych materiałów plastycznych tj. duży karton z konturem ptaka, małe karteczki w czterech  kolorach, klej, nożyczki i kredki. Zarówno współpraca w grupach jak i zadanie integrujące przebiegało znakomicie, a ich efekty można podziwiać przy sali nr 16.

Dorota Szopa - wychowawca klasy