29-05-2019 Wiersz okolicznościowy z okazji nadania imienia naszej szkole


Szkoła Podstawowa w Ruścu

już Patronkę swoją ma.

To Skłodowska-Curie Maria

jest przez wszystkich nas wybrana

i szacunkiem otaczana.

My, uczniowie naszej szkoły

chcemy wiedzę w niej zdobywać,

mieć odwagę do działania,

swojej Patronki - naśladowania.

Być mądrymi my pragniemy,

zapał do nauki mamy.

W ślady Pani Marii chcemy iść,

by dla szkoły naszej - dumą być.


Anna Stróżewska