03-06-2019 Historyk Daniel Siemiński autorem książki!


(…) w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne, a o to głównie chodzi,

aby go nie zmarnować i móc sobie powiedzieć, jak Jean Christophe „Jak tylko mogłem”.

Maria Skłodowska-Curie

Z dumą informujemy, że nasz Kolega Daniel Siemiński jest autorem książki o Jego rodzinnym mieście: „Żyrardów 1945–1953. Życie polityczne, społeczne i gospodarcze”. Spotkanie autorskie z pisarzem odbyło się 27 maja w Żyrardowie.  Daniel Siemiński jest obecnie doktorantem Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku „Historia”.  

A oto recenzja książki wg Wydawcy Księży Młyn Dom Wydawniczy (polskie wydawnictwo specjalizujące się w publikowaniu książek regionalnych, architektonicznych, historycznych):

„Żyrardów 1945–1953 to pierwsza nowatorska próba zmierzenia się z historią tego miasta od prawie pół wieku. W książce została opisana sytuacja w Żyrardowie po wkroczeniu do niego Armii Czerwonej, działalność legalnych partii – PPS, PPR, PSL i PZPR oraz sześciu konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Dodatkowo zostały omówione kwestie społeczno - gospodarcze. Autor, aby przybliżyć historię Żyrardowa, starał się rozpatrywać ją w sposób wieloaspektowy. Rola Zakładów Żyrardowskich, ciężka praca robotników i trudne powojenne czasy w samym mieście wzajemnie się przenikają. Ponadto dzięki opisowi sytuacji politycznej możemy zobaczyć prawdziwy obraz przemysłowo-robotniczego Żyrardowa. W pracy zostały wykorzystane źródła archiwalne z oddziałów Państwowego Archiwum w Warszawie oraz archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, co przyczynia się do rozwoju naukowych badań nad Żyrardowem po 1945 roku.”

Jesteśmy niezmiernie dumni! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


recenzja - kliknij tutaj