18-09-2019 Wycieczka klasy V b i V d


Od 11 do 13 września klasy V b i V d wyjechały pod opieką p. Patrycji Młynarskiej, p. Daniela Siemińskiego i p. Jacka Nowocienia na wycieczkę do Krakowa, Bochni i Kielc. Pierwszego dnia wycieczki odbyliśmy spacer po Krakowie z przewodnikiem. Mogliśmy poznać miejsca związane z najważniejszymi legendami i baśniami krakowskimi – Smokiem Wawelskim, Lajkonikiem, Dzwonem Topielców, Białą Damą w Pałacu Wielopolskich, krakowskimi gołębiami, dwiema wieżami kościoła Mariackiego, hejnałem krakowskim oraz historią gołębi na Rynku Głównym i stópce Królowej Jadwigi. Tego dnia zwiedziliśmy również Wzgórze Wawelskie z Katedrą i dziedzińcem zamkowym, by następnie odbyć spacer Traktem Królewskim. Była to ciekawa podróż po najważniejszych zabytkach Krakowa i miejscami związanymi z Janem Pawłem II. Pierwszy dzień zakończyliśmy spacerem po Rynku Głównym i Wizytą w Muzeum Historii Miasta Krakowa w podziemiach Rynku, gdzie spacerując po wystawie poznaliśmy historię krakowskiego ośrodka miejskiego oraz życie mieszczan. Wizyta w Muzeum była też szansą na poznanie zawodu archeologa. 

Drugi dzień wycieczki był bardzo intensywny. Zaczęliśmy od zwiedzania Opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu, gdzie braliśmy udział w grze terenowej W klasztornych murach. Mogliśmy poprzez atrakcyjną formę podchodów poznać życie mnichów oraz wygląd i znaczenie klasztorów od średniowiecza po dzień dzisiejszy, a nawet zwiedziliśmy skryptorium. Po fantastycznym połączeniu nauki z zabawą ruszyliśmy do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie dotykaliśmy eksponaty, mające na celu ukazanie różnymi zmysłami zjawiska fizyczne i przyrodnicze. Ogrodowe instalacje zostały podzielone na kategorie – optyka, hydrostatyka, mechanika, akustyka i magnetyzm. Poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie eksperymentów, każdy z nas mógł wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym nas świecie. Po tej intersującej przygodzie ruszyliśmy w drogę do Bochni. W Kopalni Soli w Bochni przenieśliśmy się w czasie, by podróżować przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska kopalni, unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym. Podziwialiśmy rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze. Nagrodą po tym intensywnym dniu był mecz, dyskoteka oraz nocleg w unikatowym mikroklimacie Kopalni Soli w Bochni. 

Trzeci dzień zaczął się od pobudki o 6.30 i śniadaniu w podziemiach kopani. Po opuszczeniu podziemnego miasta udaliśmy się do Kielc, by zobaczyć wystawę w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Była to bardzo pouczająca wizyta, gdzie mogliśmy przypomnieć sobie życie i działalność Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego oraz przybliżyliśmy sobie postawy Polaków w czasie II wojny światowej i okresie PRL-u. Ważnym elementem ekspozycji było również kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w tym kształtowanie świadomości odmienności osób innych wyznań, narodowości oraz tradycji kulturowej. Wizyta w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej była bardzo pouczająca. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy pod budynek szkoły. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nie był to czas stracony.

Daniel Siemiński – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie