14-12-2019 Szkoła Dialogu


 

W Nadarzynie nie ma już bóżnicy,
nie ma chederu, nie ma biblioteki.
Pozostał jedynie cmentarz, jeden z najstarszych
cmentarzy żydowskich w Polsce.

Józef Jeremiasz, "Księga Pamięci Pruszkowa i Nadarzyna", 1966 r.

Szkoła Dialogu to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczennice i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Podczas tego programu edukacyjnego uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w małych ojczyznach. W naszej szkole udział w tym projekcie wzięła klasa 7a. Szkoła Dialogu przygotowuje uczennice i uczniów do włączenia się w globalną społeczność z poczuciem dumy ze spuścizny, którą współtworzyły także miliony Żydów. Uczy też o współczesnej społeczności żydowskiej i wyzwaniach, jakie niesie życie w wielokulturowym społeczeństwie. Daje więc kompetencje potrzebne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata.

Podczas warsztatów uczennice i uczniowie klasy 7a poznawali historię swojej okolicy i fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz Nadarzyna. Następnym etapem projektu było samodzielne odszukiwanie i rekonstruowanie dziedzictwa żydowskiego. Podczas czterech warsztatów uczennice i uczniowie poruszali między innymi tematy: 

- powojennego Nadarzyna 

- świąt żydowskich 

- zagłady i powojennych losów Żydów

- przedstawień form upamiętniania Żydów współcześnie

- współczesnego życia żydowskiego (życie w Izraelu, diaspora w USA i życie Żydów w Polsce)

- tożsamość współczesnych Żydów 

- asymilacji grup mniejszościowych. 

Warto wspomnieć, że nieznajomość wspólnej historii i wyrosłe przez lata uprzedzenia stanowią najpoważniejszą przeszkodę w dialogu polsko-żydowskim. Uczennice i uczniowie klasy VII a w ramach projektu stali się ekspertami od żydowskiej historii naszej gminy.

12 grudnia uczennice i uczniowie klasy VII a wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Blat przyszli na lekcję do klasy V b. Podczas prezentacji zostały przedstawione najważniejsze tematy związane z obecnością Żydów w naszej gminie:

1. sklep żydowski w którym można było kupić tradycyjną chałkę,

2. żydowskie kamienice,

3. edukacja żydowska,

4. kultura żydowska,

5. urodzony w Nadarzynie Ludwik Maurycy Hirszfeld,

6. dawna synagoga w Nadarzynie (skrzyżowanie ulic Mszczonowskiej i Błońskiej),

7. cmentarz w Kajetanach,

8. zagłada Żydów.

Na zakończenie uczennice i uczniowie klasy V b wykonali krótki Quiz sprawdzający ich wiadomości po zajęciach.

Szkoła Dialogu to wartościowy projekt edukacyjny, który miejmy nadzieję na stałe zagości w naszej szkole.

 

Uczennice i Uczniowie klasy VII a

Agnieszka Blat – wychowawczyni klasy VII a

Daniel Siemiński – nauczyciel historii