06-01-2020 Patronka szkoły - kalendarium styczniowe


Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A z czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy, kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.

Maria Skłodowska-Curie

Aby jeszcze bardziej przybliżyć – uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom oraz wszystkim odwiedzającym stronę naszej szkoły – postać patronki Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki i wielkiej polskiej uczonej, na początku każdego miesiąca na stronie szkoły będzie zamieszczane kalendarium z Jej życia i działalności.

Osiągnięcia naukowe uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami Nobla zapewniły tej wybitnej, lecz skromnej uczonej, trwałe miejsce w historii Polski, Europy i świata.

Maria Skłodowska-Curie prezentowała w swoim życiu i przekazała dzisiejszym pokoleniom wartości, które są ponadczasowe: wiedza, profesjonalizm, bezstronność oraz tolerancja i szacunek do drugiego człowieka.

Zapraszamy do wnikliwej lektury kalendarium styczniowego.

Źródło: http://www.mmsc.waw.pl/

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie