05-02-2020 Patronka szkoły - kalendarium lutowe


Pani Curie jest – z wszystkich ludzi na świecie – jedynym nie zepsutym przez sławę człowiekiem.              

Albert Einstein o Marii Skłodowskiej-Curie

Aby jeszcze bardziej przybliżyć – uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom oraz wszystkim odwiedzającym stronę naszej szkoły – postać patronki Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki i wielkiej polskiej uczonej, na początku każdego miesiąca na stronie szkoły będzie zamieszczane kalendarium z Jej życia i działalności.

Osiągnięcia naukowe uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami Nobla zapewniły tej wybitnej, lecz skromnej uczonej, trwałe miejsce w historii Polski, Europy i świata.

Maria Skłodowska-Curie prezentowała w swoim życiu i przekazała dzisiejszym pokoleniom wartości, które są ponadczasowe: wiedza, profesjonalizm, bezstronność oraz tolerancja i szacunek do drugiego człowieka.

Zapraszamy do wnikliwej lektury kalendarium lutowego.

Źródło: http://www.mmsc.waw.pl/

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie