03-03-2020 "Rodzicielska" lekcja wychowawcza - spotkanie z socjologiem


Podczas lekcji wychowawczej w dniu 3 marca klasa V b gościła panią Kingę Lendzion – mamę Dominika. Pani Lendzion z wykształcenia jest socjologiem i przeprowadziła lekcję dotyczącą rozwoju społecznego i roli edukacji. Lekcja z mamą Dominika inaugurowała „Rodzicielskie lekcje” w klasie V b.

Dr Kinga Lendzion - socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2000, 2003 i 2016 prowadziła badania etnograficzne na Madagaskarze. Zainteresowania badawcze Pani doktor to rola edukacji w rozwoju państw Afryki Subsaharyjskiej, pomiar jakości edukacji oraz znaczenie języka narodowego i obcego w systemie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem Madagaskaru. Ponadto działalność misyjna Kościoła na rzecz rozwoju krajów misyjnych.

Podczas lekcji dowiedzieliśmy się na czym polega praca socjologa, ale również wspólnie zastanawialiśmy się nad następującymi kwestiami:

·         co to znaczy, że kraje są rozwinięte?

·         czy najbogatsze kraje są najbardziej rozwinięte?

·         co stanowi bogactwo państwa?

·         czy rozwój społeczny równa się rozwojowi gospodarczemu?

Dowiedzieliśmy się również jak bardzo ważna i często niedoceniania jest edukacja w życiu każdego człowieka oraz, że wiedza jest kluczem do podejmowania wolnych decyzji.

W imieniu całej klasy pragnę podziękować pani Kindze Lendzion za poświęcony nam czas i pouczającą lekcję. 

 

Daniel Siemiński – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawca klasy V b