30-04-2020 Majowe święta


„(…) Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! (…)”

Rajnold Suchodolski, „Mazurek 3 maja – Witaj majowa jutrzenko”

W tym roku majowe święta przypadają w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie. Ze względu bezpieczeństwa 1 maja (Święto Pracy), 2 maja (Dzień Flagi RP) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) będziemy obchodzić w domach. Niemniej jednak nie należy zapominać o tym co łączy nas wszystkich i buduje naszą narodową tożsamość. Na przestrzeni wieków to właśnie pamięć o narodowych świętach podtrzymywała Polki i Polaków na duchu i pozwalała marzyć o lepszym jutrze.

Mimo, że nie możemy spotkać się na apelu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja zachęcamy do wykonania narodowej kokardy – z pomocą przychodzą nam Nordowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opublikowały stosowny film instruktażowy:

https://www.facebook.com/barwywspolne/videos/2671760682929878/

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku i miała być receptą na bolączki naszej Ojczyzny. Na mocy jej postanowień:

·         zniesiono wolną elekcję – tron miał być dziedziczny, a władzę w kraju miał objąć Fryderyk August – wnuk Augusta III Sasa, prawnuk Augusta II Mocnego,

·         zniesiono liberum veto,

·         zniesiono podział na Polskę i Litwę,

·         wprowadzono trójpodział władzy na władzę ustawodawczą (Izba Poselska i Izba Senatorska), władzę wykonawczą (król i Straż Praw) oraz na władzę sądowniczą.

Uchwalanie Konstytucji nie uchroniło Polski przed drugim i trzecim rozbiorem. Jednak pozostała ona inspiracją dla następnych pokoleń.

Dla zainteresowanych:

 

Magdalena Bazga, Karolina Kowalska, Daniel Siemiński