21-05-2020 I b - zda(l)ni na online - Wędrówki po polskich lasach w święta majowe


Jak na prawdziwych patriotów przystało poznajemy, szanujemy, uczymy się, utrwalamy. Polska to wspaniały kraj, a jego piękno to między innymi lasy. Poznaliśmy wiele z nich, wiemy czym się różnią i jak bardzo są dla nas ważne. Patriota świętuje w maju. Przypomnieliśmy sobie nasze symbole narodowe, poznaliśmy historię Państwa Polskiego i wykonaliśmy wspaniałe flagi, które miały być wyeksponowane w te najważniejsze dla każdego Polaka dni. Tak też się stało. W ogrodach, w oknach wszystkich pierwszaków z naszej klasy zawisły biało czerwone flagi. Ich moc jest o tyle większa, że wykonane zostały samodzielnie. Polska od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Skoro jesteśmy Polakami, musieliśmy poznać UE od środka. Na początek poznaliśmy Europę, legendę o jej nazwie, i najpiękniejsze jej miasta. Następnie zapoznaliśmy się z historią powstania UE, jej symbolami i wartościami. Poznaliśmy też nasze prawa i obowiązki. To wszystko dzięki Platformie https://europa.eu/learning-corner/home_pl , którą polecamy każdemu małemu i większemu Europejczykowi. Teraz jesteśmy świadomymi obywatelami Polski i Europy..

Dumna Pani Kasia