18-10-2020 Mała skala na kole chemicznym


Na zajęciach koła chemicznego uczniowie rozdzielali mieszaniny metodą chromatografii oraz destylacji stosując technikę chemii w małej skali. Chemia w małej skali (small - scale chemistry – SSC, często określana jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwala na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście do doświadczalnej strony nauczania przedmiotów przyrodniczych uczniów i studentów 
(źródło: http://www.centrumchemii.torun.pl/)

Marta Gutowska - nauczyciel chemii