12-11-2020 Święto Niepodległości w VIII a


Uczennice z klasy VIII a przygotowały quiz z okazji upamiętnienia Święta Niepodległości. Zapraszamy wszystkich do zabawy.
Quiz o Dniu Niepodległości