20-01-2021 Patroni roku 2021


Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia… 
Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia codzienna”

27 listopada 2020 r. podczas 21. posiedzenia Sejmu RP posłowie zdecydowali – w drodze okolicznościowych uchwał – o ustanowieniu patronów 2021 roku. Izba uhonorowała: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Konstytucję 3 Maja.
Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862D0079916F
Informacje o Patronach kliknij tutaj
Uchwały Sejmu RP kliknij tutaj
Krystyna Siemiątkowska