31-01-2017 Gminny Konkurs Biblijny


Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało 

radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane  w celu 

przekazania wiary, a parafie i wszystkie wspólnoty katolickie powinny proponować poważne i wytrwałe studiowanie Biblii.

- Papież Franciszek, Evangelii Gaudium

 

Gminny Konkurs Biblijny 

im. Świętego Klemensa Rzymskiego 

dla Szkół Podstawowych

Ewangelia wg św. Mateusza

Edycja II, rok szkolny 2016/17

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Ruścu

Koordynatorzy konkursu: katecheci - Krystyna Nowocień i Gabriela Sikora

 Zakres tematyczny dla klas I-III:

Ewangelia wg św. Mateusza - praca plastyczna /technika dowolna, płaska, format A3/.

 

Zakres tematyczny dla klas  IV- VI:

Ewangelia wg św. Mateusza - praca pisemna w formie testu /zadania otwarte i zamknięte/. 


Regulamin konkursu

Cel konkursu:                          

1.       Ukazanie Pisma Świętego jako  źródła  wiary i zachęta do poznawania Słowa Bożego.

2.       Zachęcanie uczniów do wykorzystania wiedzy religijnej  w życiu. Kształtowanie prawidłowych wartości.

3.       Ukazanie Biblii jako arcydzieła literatury światowej.

4.       Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

Zakres materiału:

Ewangelia wg św. Mateusza wraz z wprowadzeniem oraz słownikiem /Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum/.

.                                   

Harmonogram konkursu

Termin zgłaszania szkół:

 –do 10 marca 2017 r. na adres e-mailowy  szkoły lub koordynatora Krystyny Nowocień.

 ETAP I /SZKOLNY/

organizują w swoich szkołach katecheci lub inni nauczyciele według ustalonego przez siebie porządku.

 Oddziały  I-III

Szkoła wybiera sześć prac do II etapu konkursu. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora, tj. Szkoły Podstawowej w Ruścu.

-termin nadsyłania prac - do 10.03.2017 r.

Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę wypełnioną drukowanymi literami (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, jego telefon i adres  e-mailowy).

Oddziały  IV-VI

Trzech uczniów z każdej szkoły z największą liczbą punktów przechodzi do II etapu. Protokół z nazwiskami zwycięzców etapu szkolnego należy przesłać e-mailem do organizatora konkursu na adres: sprusiec@wp.pl  lub koordynatora: krysia-nowocien@o2.pl  

-termin - do 10.03.2017 r.           

 

ETAP II /GMINNY/

Oddziały IV-VI

Finał odbędzie się 28 marca 2017 r. /wtorek/ w godzinach 11:45-12:30 w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu. Zbiórka uczestników o 11:30 w auli /1 piętro/.

Uczniowie piszą test składający się z zadań zamkniętych i otwartych - czas 45 minut. Uczestnicy konkursu nie mogą w trakcie trwania konkursu korzystać z żadnych urządzeń /np. telefonów komórkowych, tabletów/, a także Biblii.  

 

WYNIKI KONKURSU

/dla oddziałów I-III oraz IV-VI/ zostaną podane na stronie Szkoły Podstawowej w Ruścu: www.sprusiec.nadarzyn.pl  oraz  przekazane katechetom poszczególnych szkół.

-termin - do 4.04.2017 r.

 

Rozdanie nagród nastąpi w czasie wielkopostnych rekolekcji w Wielkim Tygodniu /dokładna data podana zostanie w późniejszym terminie/.

 

Dane adresowe do Konkursu:

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, 05- 830 Nadarzyn                                                                     E-mail- sprusiec@wp.pl ,  tel./fax (22) 729 81 97   

Internetowa strona szkoły:  www.sprusiec.nadarzyn.pl                                                                                       

Katechetka Krystyna Nowocień, kom. 509 110 587, e-mail: krysia-nowocien@o2.pl